ČOVSPOL - Váš partner v oblasti vodného hospodárstva

Kontakt

Veolia
Údaje

 

ČOVSPOL, a.s.
Magnetová 12 (budova PPC)

831 04 Bratislava 5
Slovenská republika

Tel.: +421 2 4342 5070
mob.: +421 918 881 238
E-mail: covspol@veolia.com

Obchodné meno: ČOVSPOL, a.s.,
Sídlo: Magnetová 12, 831 04 Bratislava 5
IČO: 35811188
DIČ: 2020202239
IČ DPH: SK2020202239
Zapísaná v: Okr. súd Bratislava I, OR odd. Sa, vložka č. 2706/B

Zastúpená:
RNDr. Juraj Chren - predseda predstavenstva
Ing. Peter Dobrý - člen predstavenstva
Ing. Peter Martinka - člen predstavenstva

Bankové spojenie: Komerční banka
Číslo účtu: 35-6853400257/8100
IBAN: SK56 8100 0000 3568 5340 0257

Mapa