SLOVAK REPUBLIC
KONTAKT ▼

ČOVSPOL, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 23 851 01 Bratislava 5
Slovenská republika

Tel.: +421 2 4342 5070
E-mail: covspol@veolia.com

IČO: 35811188
DIČ: 2020202239
IČ DPH: SK2020202239

Webstránka Veolia Water

Ponuka voľných pracovných miest:

TECHNICKÝ PRACOVNÍK / CHEMIK


Využite príležitosť pracovať pre silnú nadnárodnú skupinu na pozícii Technický pracovník / Chemik
Vašou náplňou práce bude:

 • Odber vzoriek vody z energetických zariadení
 • Vykonávanie analýz vody v rozsahu požadujúcom normou STN, resp. v rozsahu podľa 
interných smerníc
 • Vedenie evidencie meraní chemických parametrov
 • Vyhodnocovanie výsledkov
 • Technická podpora pre technológa
 • Aktívna spoluúčasť pri servisných zásahoch technológii pre úpravu vôd
 • Samostatne vykonáva úlohy zamerané na odber vzoriek
 • Vykonáva jednoduché fyzikálne a chemické merania vybraných ukazovateľov kvality vody
 • Zodpovedá za správnosť vykonávaných odberov vzoriek a terénne merania vybraných ukazovateľov kvality vody na mieste odberu vzorky zodpovedá za dôsledné a presné vyplnenie protokolu o odbere vzorky vrátane zápisu výsledkov terénnych meraní vykonávaných na mieste odberu vzorky a za dodržiavanie podmienok prepravy a uskladnenia vzoriek podľa platného interného predpisu
 • Zodpovedá za dodržiavanie postupov týkajúcich sa prepravy, príjmu, prevzatia, evidencie a manipulácie so skúšobnými vzorkami podľa platného interného predpisu
 • Zodpovedá za laboratórne vyhodnocovanie odobratých vzoriek vody
Hlavnou úlohou bude odber a vyhodnocovanie vzoriek priemyselných a odpadových vôd a manažment chemického režimu ich úpravy (dávkovanie chemikálií). Na základe nameraných hodnôt upravuje dávkovanie chemikálií.
 • Manipulácia s chemikáliami pre úpravu vôd

Zamestnanecké výhody, benefity:

 • Zaujímavú prácu s možnosťou ďalšieho rozvoja pracovných schopností
 • Zázemie nadnárodnej skupiny 

Požiadavky

Úspešný kandidát by mal mať:

 • Stredoškolské/vysokoškolské I.Stupňa/vysokoškolské II.stupňa chemické vzdelanie
 • Základné znalosti anglického jazyka
 • Vodičský preukaz skupiny B – aktívny vodič
 • Základné znalosti MS Office
 • Schopnosť pracovať samostatne na zverených úlohách, ochota cestovať, dobré organizačné schopnosti, analytické myslenie, znalosť analytických metód stanovovania základných parametrov vo vode takisto

ROZPOČTÁR


Využite príležitosť pracovať v silnej nadnárodnej skupine na pozícii ROZPOČTÁR
Vašou náplňou práce bude:

 • Zostavovanie cenových kalkulácií
 • Kontrola stavebných rozpočtov a cenových ponúk
 • Dopytovanie materiálu a technológií
 • Komunikácia s dodávateľmi
 • Analýza cien dodávateľov
 • Evidencia cenových kalkulácii
 • Vyhľadávanie nových dodávteľov
 • Účasť na obhliadkach stavby

Požiadavky

Úspešný kandidát by mal mať:

 • SŠ alebo VŠ vzdelanie stavebného zamerania
 • Prax na podobnej pozícii minimálne 3 roky
 • Skúsenosť s rozpočtovaním stavieb
 • Skúsenosť s vodohospodárskymi stavbami veľkou VÝHODOU
 • Aktívne ovládanie ANGLICKÉHO jazyka PODMIENKOU
 • Prax s prípravou ponúk a cenovými kalkuláciami
 • Samostatnosť, precíznosť, tvorivosť a chuť pracovať
 • Znalosť CENKROS veľkou VÝHODOU
 • Analytické a matematické myslenie
 • Skúsenosť so zrátavaním potrubných rozvodov veľkou VÝHODOU