SLOVAK REPUBLIC
KONTAKT ▼

ČOVSPOL, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 23 851 01 Bratislava 5
Slovenská republika

Tel.: +421 2 4342 5070
E-mail: covspol@veolia.com

IČO: 35811188
DIČ: 2020202239
IČ DPH: SK2020202239

Webstránka Veolia Water

ČOVSPOL, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 23

851 01 Bratislava 5
Slovenská republika

Tel.: +421 2 4342 5070
mob.: +421 918 881 238
E-mail: covspol@veolia.com

Obchodné meno: ČOVSPOL, a.s.,
Sídlo: Einsteinova 23, 851 01 Bratislava
IČO: 35811188
DIČ: 2020202239
IČ DPH: SK2020202239
Zapísaná v: Okresný súd Bratislava I, OR odd. Sa, vložka č.2706/B

Zastúpená:
Ing. Pavol Fitko, predseda predstavenstva
Ing. Peter Dobrý - člen predstavenstva
Ing. Peter Martinka - člen predstavenstva

Bankové spojenie: Komerční banka
Číslo účtu: 35-6853400257/8100

Mapa

ČOVSPOL Kontakt mapa