SLOVAK REPUBLIC
KONTAKT ▼

ČOVSPOL, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 23 851 01 Bratislava 5
Slovenská republika

Tel.: +421 2 4342 5070
E-mail: covspol@veolia.com

IČO: 35811188
DIČ: 2020202239
IČ DPH: SK2020202239

Webstránka Veolia Water
Integrovaná politika spoločnosti

Spoločnosť ČOVSPOL pôsobí na vodohospodárskom trhu od roku 1990.

V roku 2007 sa spoločnosť Čovspol začlenila do medzinárodnej skupiny Veolia, ktorá je svetovým lídrom v oblasti vodného hospodárstva a čistenia komunálnych aj priemyselných odpadových vôd.

Vstup do medzinárodnej skupiny znamenal pre firmu krok vpred z hľadiska dostupnosti nových technológií a know-how v rámci sesterských spoločností skupiny Veolia. Firma Čovspol tak rozšírila svoje portfólio nie len o inovatívne svetové technológie čistenia a úpravy vôd, ale stala sa aj výhradným dodávateľom priemyselných chemikálii Hydrex™ pre slovenský trh. Chemikálie Hydrex sú určené najmä pre energetický priemysel, teplárne a priemyselné závody využívajúce paru a chladenie.

Podľa potrieb klienta vypracúvame návrhy technologických riešení čistenia odpadových vôd. Podieľame sa na príprave projektovej dokumentácie stokových sietí a ČOV. Klientom navrhujeme optimálne technické riešenia s ohľadom na minimalizáciu investičných aj prevádzkových nákladov a možné využitie existujúcich zdrojov.

Vďaka širokej sieti dodávateľov poskytujeme našim klientom najlepšie ceny technologických zariadení (korporatívne ceny skupiny Veolia) a vďaka podpore a know-how materskej spoločnosti poskytujeme komplexné služby v oblasti čistenia a úpravy vôd od technického návrhu až po realizáciu ČOV a chemických programov pre úpravu priemyselných vôd, chemického režimu kotlových vôd a chladiacich okruhov.

Tím kvalifikovaných odborníkov je zárukou vysokej kvality a flexibility prác. Dôkazom sú desiatky úspešných projektov zrealizovaných nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.