SLOVAK REPUBLIC
KONTAKT ▼

ČOVSPOL, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 23 851 01 Bratislava 5
Slovenská republika

Tel.: +421 2 4342 5070
E-mail: covspol@veolia.com

IČO: 35811188
DIČ: 2020202239
IČ DPH: SK2020202239

Webstránka Veolia Water
Elektráreň na biomasu Kompala Badín
Dodávka kompletnej technológie neutralizácie šíriaceho sa zápachu do ovzdušia vysokotlakovým rozprašovacím systémom