SLOVAK REPUBLIC
KONTAKT ▼

ČOVSPOL, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 23 851 01 Bratislava 5
Slovenská republika

Tel.: +421 2 4342 5070
E-mail: covspol@veolia.com

IČO: 35811188
DIČ: 2020202239
IČ DPH: SK2020202239

Webstránka Veolia Water

Ponúkané technológie na neutralizáciu šíriacich sa pachotvorných látok si dokážu poradiť so zápachom, ktorého zdrojom materiály uskladnené a spracovávané v halách, prístreškoch, na otvorených priestranstvách, ako aj so zápachom šíriacich sa z nádrží jednotlivých stupňov čistenia odpadových vôd a spracovania kalov. Technológie Aquilair TM a Alizair TM sú inštalované na desiatkach priemyselných aplikácií po celom svete

Naše technológie vám pomôžu eliminovať šírenie pachotvorných látok vznikajúcich pri:

Čistení priemyselných a komunálnych dopadových vôd
Skladovaní a spracovaní kalov
Výrobe, kompostovaní a skladovaní biopaliva
Nakladaní s odpadmi
Ďalších procesov, pri ktorých sa uvoľňujú pachotvorné látky