ČOVSPOL - Your partner in water treatment

References - Odor removal

Veolia

V spolupráci z našimi partnermi máme v súčasnej dobe viac ako 3000 aplikácií v 30 krajinách sveta. Pri všetkých referenčných aplikáciách sa výrazne znížilo pachové zaťaženie v priľahlých obciach. Naše technológie taktiež značne zvýšili komfort pracovníkov prevádzok z hľadiska zníženia expozície zápachu.

Biomass powerplant Kompala Badín

Supply of anti-odor high pressure spraying technology.

Zoznam vybraných referencií vo svete

Prípadová štúdia