ČOVSPOL - Váš partner v oblasti vodného hospodárstva

Referencie - Technológie úpravy vôd

Veolia

INA Skalica

Dodávka reverzných osmóz.

Kompala Badín

Riadiaci systém úpravy chemického režimu v chladiacom okruhu.

Veolia energia

Dodávka zmäkčovačov.