Dobudovanie stokových sietí v aglomerícií - Bardejov

Veolia

Dobudovanie stokových sietí v aglomerícií - Bardejov

Začiatok realizácie: august 2015

Ukončenie realizácie: september 2015

Náklady na technologickú časť: 49 300 €

Stavba riešila dobudovanie stokových sietí v mesta Bardejov – mestská časť Poštárka; ulice: Pod Kalváriou, Poštárka, Pod Lipkou, Kacvinská, Bardejovská Zábava Pod Dubinami.

Rozsah prác: Dodávka a montáž strojnotechnologickej časti a elektrotechnickej časti 7 čerpacích staníc. V každej ČS sú umiestnené 2 kalové čerpadlá s rezným zariadením. Jedno čerpadlo je ako 100% rezerva. Výstavbou kanalizácie a vodovodu v aglomerácii Bardejov sa zabezpečilo zvýšenie životnej úrovne obyvateľstva, rozvoj poskytovaných služieb a ochrana životného prostredia.