Riešenie zápachu z priemyselných aplikácií a čistenia odpadových vôd

Riešenie zápachu z priemyselných aplikácií a čistenia odpadových vôd

Technológie na neutralizáciu šíriacich sa pachotvorných látok si dokážu poradiť so zápachom, ktorého zdrojom sú materiály uskladnené a spracovávané v halách, prístreškoch, na otvorených priestranstvách, ako aj so zápachom šíriacich sa z nádrží jednotlivých stupňov čistenia odpadových vôd a spracovania kalov. Technológie Aquilair TM a Alizair TM sú inštalované na desiatkach priemyselných aplikácií po celom svete

Ponúkame široké spektrum technológií založených na použití patentovaných neutralizačných látok, ktoré pachové látky nemaskujú ale chemickou reakciou neutralizujú na zdravotne a pachovo nezávadné zlúčeniny. Účinnosť riešení a zdravotná neškodnosť neutralizačných látok je podložená testami nezávislých laboratórií a je v súlade s európskou legislatívou.

Naše technológie vám pomôžu eliminovať šírenie pachových látok vznikajúcich pri:

  • Čistení priemyselných a komunálnych dopadových vôd
  • Dekontaminácií lagún
  • Skladovaní a spracovaní kalov
  • Výrobe, kompostovaní a skladovaní biopaliva
  • Nakladaní s odpadmi
  • Priemyselnej výrobe
  • Potravinárskom priemysle
  • Ďalších procesov, pri ktorých sa uvoľňujú pachové látky