ČOVSPOL - Váš partner v oblasti vodného hospodárstva

Skupina Veolia

Veolia

Veolia

Veolia

Skupina Veolia napomáha v celosvetovom merítku efektívne využívať prírodné zdroje. Spoločnosť ponúka najmodernejšie riešenia v oblasti vodného a energetického hospodárstva ako aj využitia materiálov so zameraním sa na recykláciu a využitie odpadov.

Skupina Veolia zamestnáva v súčasnosti asi 174 000 ľudí, ktorých úlohou je prispievať k ochrane životného prostredia, udržateľnému rozvoju spoločnosti a súkromného sektora. V roku 2015 dosiahla spoločnosť Veolia obrat 24,96 miliardy EUR. Zistiť viac o spoločnosti Veolia.

Veolia Water

Veolia Water

Veolia Water je vodárenskou divíziou spoločnosti Veolia, ktorá je svetovou jednotkou vo vodnom hospodárstve. Divízia Veolia Water zásobuje pitnou vodou 100 miliónov ľudí, spravuje 4245 úpravní pitnej vody a 3303 čistiarní odpadových vôd po celom svete. V roku 2015 dosiahol ročný obrat divízie Veolia Water 11,3 miliardy EUR.

Veolia Water Technologies

Veolia Water Technologies

Divízia Veolia Water Technologies sa špecializuje na technologické riešenia čistenia a úpravy vôd a ponúka kompletné spektrum služieb zahŕňajúcich návrh, výstavbu a údržbu technológií vodného hospodárstva v komunálnej aj priemyselnej sfére. Široké portfólio viac ako 350 technických riešení zahŕňa komplexnú úpravu a čistenie vôd ako on-line diagnostické riešenia, výparky a kryštalizáciu, energetické využitie kalového hospodárstva, laboratórne aplikácie a mobilné technologické riešenia. V divízii Veolia Water Technologies operuje viac ako 130 obchodných jednotiek po celom svete. Obchodnou jednotkou divízie Veolia Water na Slovensku je spoločnosť ČOVSPOL,a.s.. Zistiť viac o divízii Veolia Water Technologies.